– 3.avd.

Halldor Havsgård fullførte 3.avd. rettsvitenskap i 2012.

3. avdeling inneholder følgende fag:

  • Fullmakt og ugyldighet i avtaleforhold 5 studiepoeng
  • Kontraktsrett 24 studiepoeng
  • Tredjepersonsvern 16 studiepoeng (Konkursrett 7 sp, Dynamisk tingsrett 7 sp, Oversikt over panterett og tvangsfullbyrdelse 2 sp)
  • Selskapsrett 7 studiepoeng
  • Rettshistorie – utviklingen av rettssystemene 8 studiepoeng

Hva lærer du?

Tredje avdeling samler de sentrale formuerettslige fagene. Det innebærer at offentligrettslige fag ikke behandles her. Enkelte privatrettslige fag som f.eks familierett behandles heller ikke.

Noen formuerettslige fag behandles i første avdeling – reglene og prinsippene om avtaleinngåelse og avtaletolkning, kjøpsrett og erstatningsrett. Dette er grunnregler og prinsipper man må forstå før man kan bevege seg over i obligasjonsretten og selskapsretten, som er tredje-avdelings fag. I tredje avdeling rettes perspektivet ut over to-parts relasjonene, jfr. reglene om tredjepersonsvern.