– 2.avd.

Halldor Havsgård fullførte 2.avd. rettsvitenskap i 2011.

2. avdeling inneholder følgende fag:

  • Statsforfatningsrett 10 studiepoeng
  • Internasjonal rett 15 studiepoeng (Alminnelig folkerett 6 sp, EØS-rett 5 sp, Internasjonale menneskerettigheter 4 sp)
  • Forvaltningsrett 25 studiepoeng (Alminnelig forvaltningsrett 15 sp, Velferdsrett 6 sp, Miljørett 4 sp)

Hva lærer du?

I andre avdeling møter du de offentligrettslige fagene – rettsområder der den ene parten er staten eller en annen offentlig myndighet. Flere offentligrettslige fag kommer i fjerde avdeling.