– 1.avd.

Halldor Havsgård fullførte 1.avd. rettsvitenskap i 2010.

1. avdeling inneholder følgende fag:

  • Rettskildelære – 6 studiepoeng
  • Inngåelse og tolking av avtaler – 4
    studiepoeng
  • Familie- og arverett – 13 studiepoeng
  • Fast eiendoms rettsforhold – 9 studiepoeng
  • Kjøpsrett – 9 studiepoeng
  • Erstatningsrett – 9 studiepoeng

Hva lærer du?

Første avdeling inneholder privatrettslige fag og representerer introduksjonen til studiet i rettsvitenskap. Flere privatrettslige fag møter du i tredje avdeling.