– 4.avd.

4. avdeling inneholder følgende fag:

  • Rettskildelære – 10 studiepoeng
  • Sivilprosess – 10 studiepoeng
  • Strafferett – 12 studiepoeng
  • Straffeprosess – 12 studiepoeng
  • Rettssosiologi eller Rettsøkonomi – 8 studiepoeng
  • Skatterett – 8 studiepoeng

Hva lærer du?

Fjerde avdeling inneholder flere offentligrettslige fag. Et tyngdepunkt i avdelingen utgjør strafferett og prosessrett. Skatterett er også et offentlig rettslig fag, men med en bred kontaktflate mot privatrettslige fag, særlig selskapsretten. Videre lærer du om rettsosiologi eller rettsøkonomi. Ikke minst inneholder avdelingen rettskildelære, som er det sentrale metodefaget i jusstudiet.