«Spjotet skal dei leggja ned tvert yver vegen, breidare skal vegen ikkje vera. Um nokon spiller åker eller eng i større breidd, skal han bøta skaden» (Gulatingslovi, 900-tallet, og utdrag fra «Veg og natur» Nr. 177 i vegvesenets håndbokserie).

Emner tilrettelagt spesielt for veg- og trafikkplanleggere, hentet blant annet fra VEG og NATUR – håndboken:

Statens vegvesen har i sine Strategiske mål understreket betydningen av å ta hensyn til viktige naturområder og kulturhistoriske verdier og vegens omgivelser. Miljøvernhensyn skal integreres i planleggingen og virksomheten i alle sektorer og på alle nivåer.

Sjekkliste til deg som vegplanlegger :
– Har du tatt kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling og miljøvernleder i kommunen tidligst mulig i prosessen ?

– Har du fulgt plan- og bygningslovens og forvaltningslovens krav til saksopplysning, samarbeid og medvirkning (Gjelder formelt sett ikke BYGGEPLANER, men hvis REGULERINGSPLAN ikke ligger i bunn for BYGGEPLANEN bør relevante sjekkpunkter også gjelde for BYGGEPLAN) ?

– Flere sjekkpunkter kommer etterhvert ……

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *