- Samarbeid

Oppdrags-samarbeid med annen fagkompetanse :

- Betong
-
Biologi
-
Bunnforhold
-
Elektro
-
Geoteknikk og geologi
-
Illustrasjoner
- Juss
-
Landskap og byplanlegging
-
Oceanografi
-
Oppmåling
-
Rasgeologi
-
Støy
-
Terrengmodeller
-
VA