– Samarbeid

Oppdrags-samarbeid med annen fagkompetanse :

– Betong
Biologi
Bunnforhold
Elektro
Geoteknikk og geologi
Illustrasjoner
– Juss
Landskap og byplanlegging
Oceanografi
Oppmåling
Rasgeologi
Støy
Terrengmodeller
VA