- Referanser

For å vanskeliggjøre “industrispionasje” fra dårlige konkurrenter, har jeg valgt ikke
å fortelle i detalj om alle våre 470 hittil utførte oppdrag, men kun tatt med et
relevant utdrag fra vår oppdragsbase. For oppdragsgivere finnes det en
oppdatert CV som viser i detalj hva jeg hittil har utført.

REGULERINGSPLAN :
- Fv. 79, Nesthuslia – Vattedal : Vegutbetring
- Valestrand : Vegopprusting og fortau
- Eikeland : Vegopprusting og gang- og sykkelveg
- Boligfelt Knappskog
- E39, Kalandsvatnet : Gang- og sykkelveg
- Fv. 14, Meling – Olatjørna : Vegopprusting og fortau
- Fv. 281, Fossevatnet : Utbetring av rasfarleg veg
- Fv. 344, Kallestad – Eidslandet : Utbetring av rasfarleg veg
- Rv. 545, Dybvik – Utslettevegen : Vegutbetring og gang- og sykkelveg
- Rv. 546, Huftarøy – Hundvåkøy : Vegutløysing til Hundvåkøy
- Rv. 542, Siggjarvågsjuvet : Vegopprusting og gang- og sykkelveg
- Fv. 151, Selbjørn – Stolmen : Vegutløysing til Stolmen, verdens lengste f.f.bru
- Bergensbanen, Kløve : Omlegging av jernbanespor
- Fv. 374, Masfjordnes – Duesund : Kabelferge-pilotprosjekt
- E39, Knarvik sentrum : Ny rundkjøring
- E39, Romarheimsdalen : Utbetring av rasfarleg stamveg

BYGGEPLAN :
- 300 oppdrag siden oppstart i 1990
- Aksjon skoleveg i Bergen (20 byggeplaner)
- Flere referanser kommer etterhvert ……

KOSTNADSOVERSLAG :
- 50 oppdrag siden oppstart i 1990
- Flere referanser kommer etterhvert ……

ANBUD :
- 40 oppdrag siden oppstart i 1990
- Flere referanser kommer etterhvert

BUSS og TAXI :
- Storavatnet kollektivterminal
- Mjåtveitflaten kollektivterminal
- Lonevåg kollektivterminal
- Svortland kollektivterminal
- Knarvik kollektivterminal
- TAXI-løsning ved Bergen lufthavn Flesland
- TAXI-lokalisering i Bergen sentrum
- Flere referanser kommer etterhvert ……

TRAFIKKSKILT :
- 200 skilt- og oppmerkingsplaner siden oppstart i 1990
- Flere referanser kommer etterhvert ……

ARBEIDSVARSLING :
- 150 oppdrag siden oppstart i 1990
- Vannkanten badeland
- Opprusting av Vetrlidsallmenningen
- Opprusting av Olav Kyrres gate
- Opprusting av Ole Bulls plass
- Opprusting av Torgallmenningen
- Opprusting av Nygårdsgaten
- Opprusting av Strandgaten
- Opprusting av Vågsallmenningen
- Verftet/USF : Nye BOB-boliger
- Kabellinje til Kolsnes i Øygarden
- Flere referanser kommer etterhvert ……

TRAFIKKAVVIKLING ved ARRANGEMENT :
- Cutty Sark Tall Ships’ Race Bergen : Deltatt i planlegging og gjennomføring (2001)
- Arkitektdagene i Bergen sentrum (1996)
- Hansadagene i Bergen sentrum (1996)
- Cutty Sark Tall Ships’ Race Bergen : Deltatt i planlegging og gjennomføring (1993)

TRAFIKKSIKRING :
- Trafikksikringsplan for Osterøy kommune (2003)
- Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Hordaland : Sekretærfunksjon (1997)
- Trafikksikringsplan for Osterøy kommune (1996)
- Trafikksikringsplan for Fjell kommune (1995)
- Trafikksikringsplan for Voss kommune (1995)

MPG og MILJØGATE : (I samarbeid med annen kompetanse)
- Svortland sentrum : Brede fortau, trerekke/beplanting, bussterminaler, parkering
- Osøyro sentrum : Stor rundkjøring, trerekke/beplanting, bussterminal
- Miljøgate Stryn sentrum : Pilotprosjekt for Vegdirektoratet

EDB og DAK og 3D
- AutoCAD og Novapoint er brukt som DATA-verktøy i omlag 410 av oppdragene.

VEGPLANLEGGING :
- Flere referanser kommer etterhvert ……

TRAFIKKPLANLEGGING :
- Flere referanser kommer etterhvert ……

GATE : (I samarbeid med annen kompetanse)
- Olav Kyrres gate
- Torgallmenningen
- Vetrlidsallmenningen
- Vågsallmenningen
- Strandgaten
- Markeveien
- Nygårdsgaten
- Bryggen
- Strandgaten
- Ole Bulls plass
- Flere referanser kommer etterhvert ……

FORTAU, GANG- og SYKKELVEG :
- Flere referanser kommer etterhvert ……

KRYSS OG AVKJØRSEL :
- Bistått grunneiere med godkjenning av nye kryss og avkjørsler til offentlig veg

RUNDKJØRING :
- Planlagt og prosjektert tilsammen 25 rundkjøringer
- Flere referanser kommer etterhvert ……

PARKERINGSPLASS :
- Flere referanser kommer etterhvert ……