For å vanskeliggjøre «industrispionasje» fra dårlige konkurrenter, har jeg valgt ikke
å fortelle i detalj om alle våre 470 hittil utførte oppdrag, men kun tatt med et
relevant utdrag fra vår oppdragsbase. For oppdragsgivere finnes det en
oppdatert CV som viser i detalj hva jeg hittil har utført.

REGULERINGSPLAN :
– Fv. 79, Nesthuslia – Vattedal : Vegutbetring
– Valestrand : Vegopprusting og fortau
– Eikeland : Vegopprusting og gang- og sykkelveg
– Boligfelt Knappskog
– E39, Kalandsvatnet : Gang- og sykkelveg
– Fv. 14, Meling – Olatjørna : Vegopprusting og fortau
– Fv. 281, Fossevatnet : Utbetring av rasfarleg veg
– Fv. 344, Kallestad – Eidslandet : Utbetring av rasfarleg veg
– Rv. 545, Dybvik – Utslettevegen : Vegutbetring og gang- og sykkelveg
– Rv. 546, Huftarøy – Hundvåkøy : Vegutløysing til Hundvåkøy
– Rv. 542, Siggjarvågsjuvet : Vegopprusting og gang- og sykkelveg
– Fv. 151, Selbjørn – Stolmen : Vegutløysing til Stolmen, verdens lengste f.f.bru
– Bergensbanen, Kløve : Omlegging av jernbanespor
– Fv. 374, Masfjordnes – Duesund : Kabelferge-pilotprosjekt
– E39, Knarvik sentrum : Ny rundkjøring
– E39, Romarheimsdalen : Utbetring av rasfarleg stamveg

BYGGEPLAN :
– 300 oppdrag siden oppstart i 1990
– Aksjon skoleveg i Bergen (20 byggeplaner)
– Flere referanser kommer etterhvert ……

KOSTNADSOVERSLAG :
– 50 oppdrag siden oppstart i 1990
– Flere referanser kommer etterhvert ……

ANBUD :
– 40 oppdrag siden oppstart i 1990
– Flere referanser kommer etterhvert

BUSS og TAXI :
– Storavatnet kollektivterminal
– Mjåtveitflaten kollektivterminal
– Lonevåg kollektivterminal
– Svortland kollektivterminal
– Knarvik kollektivterminal
– TAXI-løsning ved Bergen lufthavn Flesland
– TAXI-lokalisering i Bergen sentrum
– Flere referanser kommer etterhvert ……

TRAFIKKSKILT :
– 200 skilt- og oppmerkingsplaner siden oppstart i 1990
– Flere referanser kommer etterhvert ……

ARBEIDSVARSLING :
– 150 oppdrag siden oppstart i 1990
– Vannkanten badeland
– Opprusting av Vetrlidsallmenningen
– Opprusting av Olav Kyrres gate
– Opprusting av Ole Bulls plass
– Opprusting av Torgallmenningen
– Opprusting av Nygårdsgaten
– Opprusting av Strandgaten
– Opprusting av Vågsallmenningen
– Verftet/USF : Nye BOB-boliger
– Kabellinje til Kolsnes i Øygarden
– Flere referanser kommer etterhvert ……

TRAFIKKAVVIKLING ved ARRANGEMENT :
– Cutty Sark Tall Ships’ Race Bergen : Deltatt i planlegging og gjennomføring (2001)
– Arkitektdagene i Bergen sentrum (1996)
– Hansadagene i Bergen sentrum (1996)
– Cutty Sark Tall Ships’ Race Bergen : Deltatt i planlegging og gjennomføring (1993)

TRAFIKKSIKRING :
– Trafikksikringsplan for Osterøy kommune (2003)
– Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Hordaland : Sekretærfunksjon (1997)
– Trafikksikringsplan for Osterøy kommune (1996)
– Trafikksikringsplan for Fjell kommune (1995)
– Trafikksikringsplan for Voss kommune (1995)

MPG og MILJØGATE : (I samarbeid med annen kompetanse)
– Svortland sentrum : Brede fortau, trerekke/beplanting, bussterminaler, parkering
– Osøyro sentrum : Stor rundkjøring, trerekke/beplanting, bussterminal
– Miljøgate Stryn sentrum : Pilotprosjekt for Vegdirektoratet

EDB og DAK og 3D
– AutoCAD og Novapoint er brukt som DATA-verktøy i omlag 410 av oppdragene.

VEGPLANLEGGING :
– Flere referanser kommer etterhvert ……

TRAFIKKPLANLEGGING :
– Flere referanser kommer etterhvert ……

GATE : (I samarbeid med annen kompetanse)
– Olav Kyrres gate
– Torgallmenningen
– Vetrlidsallmenningen
– Vågsallmenningen
– Strandgaten
– Markeveien
– Nygårdsgaten
– Bryggen
– Strandgaten
– Ole Bulls plass
– Flere referanser kommer etterhvert ……

FORTAU, GANG- og SYKKELVEG :
– Flere referanser kommer etterhvert ……

KRYSS OG AVKJØRSEL :
– Bistått grunneiere med godkjenning av nye kryss og avkjørsler til offentlig veg

RUNDKJØRING :
– Planlagt og prosjektert tilsammen 25 rundkjøringer
– Flere referanser kommer etterhvert ……

PARKERINGSPLASS :
– Flere referanser kommer etterhvert ……

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *