Fagområder

MÅLSETTING

  • Fremme omtanke for KULTUR og MILJØ og NATUR
  • Fremme nøkternhet i RESSURS- og AREALBRUK
  • Fremme samarbeid i tidlig planfase
  • Fremme respekt og folkeskikk overfor grunneiere og etater
  • Gi klare og direkte faglige råd
  • Høy faglig integritet, ærlighet og forutsigbarhet
  • Være til for oppdragsgiver!