– Byggesak

Halldor Havsgård har sentralgodkjenning i høyeste tiltakeklasse 3 innenfor fagområdet VEG, og kan stå som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende i samsvar med Plan- og bygningsloven.

Blåfalli: Vei i høyfjellet