– Konkurransegrunnlag

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag basert på NS 3420 eller Statens vegvesen sin Prosesskode. Bistand med å legge ut konkurransegrunnlag på doffin. Bistand med evaluering av innkomne pristilbud.

Haugland i Sunnfjord: Veien stikkes ut