– Arbeidsvarsling

Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner for anleggsarbeider, herunder planer som viser midlertidige trafikkskilt, lett og tungt sperremateriell, veiomlegginger, midlertidige gangveier, adkomst for varelevering og utrykningskjøretøyer, god informasjon til alle trafikantgrupper m.m.

Haugland i Sunnfjord: Veidiskusjoner