– Veg- og Trafikkteknikk

Utarbeidelse av trafikksikkerhetsplaner. Bistand med enkel beregning av trafikkmengde ÅDT. kapasitetsberegning av rundkjøring. Utarbeidelse av tettstedsanalyse i nært samarbeid med landskapsarkitekter.

Haugland i Sunnfjord: Vanskelig terreng