– Vegutforming

Utarbeidelse av byggeplaner for ny vei og for veiopprusting, herunder planer for plan – lengdeprofil – tverrprofil, typisk snitt, dreneringsplan, skilt- og oppmerkingsplan. Modellering av veg med hensyn på korrekt veibredde, breddeutvidelse i kurver, dosering, rekkverk, fylling, skjæring og murer m.m.

Vattedal: nord på Tysnes