Velkommen !

mars 1, 2012 halldor No comments exist

JURIST RETTSHJELPER INGENIØR HALLDOR HAVSGÅRD er et unikt en-manns-firma som tilbyr både JURIDISK BISTAND og TEKNISK BISTAND. 

JURIDISK BISTAND tilbys innenfor flere rettsområder, men med hovedvekt på hvordan en hytteeier, boligeier eller utbygger erverver vegrett av grunneier/vegeier til ny eller gammel veg, med eller uten reguleringsplan, samt hva må man betale til grunneier/vegeier for slik vegrett ?

TEKNISK BISTAND tilbys innenfor  VEG | TRAFIKK | GATE, herunder veg- og trafikkteknisk bistand med hvor skal vegen gå, hvor bratt kan den være for at brannbiler skal komme frem, hvor bred må den være, bør den ha grus- eller asfaltdekke, trenger du avkjøring til offentlig veg ?

Halldor Havsgård stiftet sitt rådgivende ingeniør-firma høsten 1990, og har siden oppstart utført over 500 ulike oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere, jf CV-VEG. Han har erfaring fra 1983 innenfor fagområdet VEG | TRAFIKK | GATE, hvorav 4 år hos Statens vegvesen.

Høsten 2009 startet Halldor Havsgård på det 5-årige masterstudiumet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo – UIO, som ble avsluttet på normert tid våren 2014 med masteroppgaven med tittel : «PRIVATE VEGER : Hvordan få bruksrett til eksisterende eller til ny privat veg ? Hvordan fordele utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av vegen ?».

Etter et opphold som advokatfullmektig hos advokatfirma, endret Halldor Havsgård høsten 2015 sitt firma til også å kunne tilby juridisk bistand. Over 60 ulike juridiske oppdrag er utført til beste for klientene på denne korte tiden, jf CV-JUS. Spesielt innenfor vegretts-problematikken.

Ta derfor gjerne kontakt på halldor@halldor.no eller 90532319 dersom du er i konflikt om en veg eller eiendom eller annet ! Du vil bli godt ivaretatt på en folkelig måte !

(Menyvalgene på denne hjemmesiden er under fornyelse).

                         

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *