Forfatter: halldor

mars 1, 2012 halldor

JURIST RETTSHJELPER INGENIØR HALLDOR HAVSGÅRD er et unikt en-manns-firma som tilbyr både JURIDISK BISTAND og TEKNISK BISTAND.  JURIDISK BISTAND tilbys innenfor flere rettsområder, men med hovedvekt på hvordan en hytteeier, boligeier eller utbygger erverver vegrett av grunneier/vegeier til ny eller gammel veg, med eller uten reguleringsplan, samt hva må man betale til grunneier/vegeier for slik vegrett ? TEKNISK…