Velkommen !

Featured

INGENIØR HALLDOR HAVSGÅRD er et moderne rådgivende ingeniør-firma, som kombinerer gode kunnskaper innen EDB og DAK med spesialist-kompetanse innen VEG og TRAFIKK og GATE. Firmaet ble stiftet høsten 1990, og har siden oppstart utført 480 mellomstore og mindre oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere, i nært prosjekt-samarbeid med annen fagkompetanse. Halldor Havsgård er eneste ansatte, med 30 års erfaring fra fagområdet VEG og TRAFIKK og GATE, hvorav 4 år hos Statens vegvesen.

Firmaet skal i all sin gjerning være tuftet på en klar MÅLSETTING i 7 punkter.

For å kunne tilby juridisk bistand tilknyttet blant annet VEG og TRAFIKK og GATE, er Halldor Havsgård snart ferdig med 5-årig masterstudium i rettsvitenskap ved UIO. 4,5 av 5 år er så langt fullført med 2 årlige eksamener i Oslo. Nå gjenstår masteroppgaven innen sommeren 2014 med tittel : “PRIVATE VEGER : Hvordan få bruksrett til eksisterende eller til ny privat veg ? Hvordan fordele utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av vegen ?”

Samarbeidspartnere : Be om passord via e-post, og logg deg inn på CV-siden for å få tilgang til CV i ulike utgaver, gjeldende timesats, og info-materiell.